background-header
background-content

U bent hier

Wet kinderopvang in het kort

Kinderopvang helpt ouders om werk en zorg te combineren. Als ouder kunt u daarom vaak een deel van de kosten van kinderopvang van de Belastingdienst terugkrijgen. Het kindercentrum dient dan wel te voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. Bij 2Samen hoeft u zich hierover geen zorgen te maken, al onze centra voldoen ruimschoots aan deze eisen. Deze wet regelt ook hoeveel ouders, werkgever(s) en de rijksoverheid aan de kinderopvang bijdragen. 

Hoogte van de toeslag

Kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk: hoe lager uw gezamenlijk belastbaar inkomen, hoe meer toeslag u ontvangt. Het gezamenlijke belastbaar inkomen berekent u in de jaarlijkse belastingaangifte. Ook het aantal kinderen is bepalend. Voor tweede en volgende kinderen geeft de overheid aanzienlijk meer toeslag dan voor het eerste kind.

Maximale vergoeding per uur

U kunt een vergoeding krijgen tot het bij wet bepaalde maximale uurtarief. In 2018 kunt u een vergoeding krijgen tot € 7,45 per uur voor dagopvang en € 6,95 per uur voor buitenschoolse opvang (bso). Tarieven van kinderopvangorganisaties liggen doorgaans boven dit maximumuurtarief.

Koppeling toeslag aan werkuren

De toeslag waar ouders recht op hebben, is gekoppeld aan het aantal uren dat zij werken. Uitgangspunt hierbij is het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Bij dagopvang hebben ouders recht op toeslag voor 140% van die uren, voor bso 70%.

Naast deze regel geldt dat ouders, per kalendermaand per kind, voor maximal 230 opvanguren kinderopvangtoeslag kunnen krijgen.

Bij werkloosheid

In 2018 behouden ouders, na ontslag, nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Zijn de uren opvang waar u per maand recht op had na die drie maanden nog niet 'op', dan loopt uw recht op kinderopvangtoeslag door totdat dit aantal opvanguren wel op is.

Geen werk of bijzondere situatie?

Ook als u geen baan heeft komt u in bepaalde omstandigheden in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De ontbrekende werkgeversbijdrage wordt dan betaald door het UWV of de gemeente. Om te weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage van de gemeente, kunt u terecht bij Bureau Kinderopvang van Den Haag Op Maat via telefoon: 070-3537430.  

Gezinnen waarvan één van de ouders geen (betaald) werk heeft, kunnen geen aanspraak maken op overheid of gemeente voor de ontbrekende werkgeversbijdrage. De overheid gaat er vanuit dat de niet-werkende ouder in een dergelijke situatie voor de kinderen kan zorgen. 

Voor uitgebreidere informatie over de Wet kinderopvang verwijzen wij u graag naar de Belastingdienst.