background-header
background-content

U bent hier

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Voor kinderopvang kunt u vaak een bijdrage (de zgn. kinderopvangtoeslag) vanuit de overheid krijgen. Dit is geregeld in de Wet kinderopvang. Deze toeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst via toeslagen.nl of telefonisch via 0800-0543. Zorgt u er dan wel voor dat u alle plaatsingsgegevens en uw burgerservicenummer BSN en dat van uw kind bij de hand hebt!

Over het algemeen hebt u recht op kinderopvangtoeslag:
• als beide ouders werken, en traject naar werk of een opleiding danwel inburgeringscursus volgen;
• als u een alleenstaande ouder bent die werkt of een opleiding danwel inburgeringscursus volgt.

Ook wijzigingen geeft u rechtstreeks aan de Belastingdienst door, met het Aanvraag- en Wijzigingsprogramma Kinderopvangtoeslag of telefonisch via 0800-0543. 

De Belastingdienst maakt de voor u geldende toeslag maandelijks aan u over.

Voorschieten hoeft niet

U kunt er ook voor kiezen om de overheidsbijdrage rechtstreeks naar Kinderopvang 2Samen te laten overschrijven. Vanaf het moment dat wij deze overheidsbijdrage daadwerkelijk ontvangen, ontvangt u van ons een lagere maandfactuur en hoeft u niets meer voor te schieten. Vult u dan bij de vraag op welke rekening u de tegemoetkoming wenst te ontvangen, de naam en het bankrekeningnummer van 2Samen in. (IBAN NL37 RABO 014.83.01.622)

Het tijdig indienen van uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag is essentieel!

Vanaf 2012 verstrekt de overheid alleen nog kinderopvangtoeslag wanneer de aanvraag maximaal drie maanden na de start van kinderopvang is ingediend. Doet u dat later, dan verspeelt u uw recht op toeslag voor de eerdere maanden. Wijzigingen in uw gezinssituatie en het aantal opvanguren dat u afneemt, mag u nog steeds op elk moment, met terugwerkende kracht, bij de Belastingdienst indienen.