background-header
background-content

U bent hier

Ingeschreven...

U bent ingeschreven, wat nu?

2Samen verwerkt alle aanvragen voor opvang op de afdeling Planning & Advies. Hebt u vragen over de status van uw aanvraag of over andere zaken rondom kinderopvang zoals onze werkwijze of (het aanvragen van) kinderopvangtoeslag? Neemt u dan contact met ons op:
    • Per telefoon: 070 338 55 00 (optie 1).
    • Per mail: planning@2samen.nl.
 
Binnen twee weken na uw inschrijving, ontvangt u van ons een inschrijfbevestiging. Wenst u op korte termijn kinderopvang op een kindercentrum met beschikbare plekken, dan ontvangt u ook gelijk een aanbod voor plaatsing.

Op sommige kindercentra kan sprake zijn van een wachtlijst. Hoe lang u voor deze centra op de wachtlijst staat, is vaak lastig aan te geven en is van veel factoren afhankelijk (zoals hoeveel en op welke dagen u opvang wenst af te nemen, naar welke locatie(s) uw belangstelling uitgaat, het aantal opzeggingen, verhuizingen etc. Ook hanteert 2Samen een voorrangsbeleid. Zodra er plek is op het kindercentrum van uw keuze, krijgt u van ons bericht.   

Persoonlijk contact

2Samen vindt persoonlijk contact erg belangrijk. De leiding van het kindercentrum waar uw kind zal worden geplaatst, nodigt u daarom altijd uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek komen opvangtijden, bijzonderheden over voeding en gezondheid, wennen en andere zaken aan de orde. Verder krijgt u tijdens dit kennismakingsgesprek uitgebreide informatie over het desbetreffende kindercentrum.
 
Uw kind wordt, wanneer het moment daar is, binnen het kindercentrum automatisch doorgeplaatst naar een volgende groep. De overstap van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang gebeurt niet automatisch, omdat wij niet weten voor welke basisschool u kiest. 2Samen heeft samenwerkingsverbanden met veel scholen in de regio. Natuurlijk houden wij u graag als klant wanneer u straks de keuze voor een buitenschoolse opvang maakt. U moet zich dan wel opnieuw bij ons inschrijven. 

Wijzigingen

Wilt u een mutatie aanvragen of uw plaatsing (gedeeltelijk) opzeggen? Dat dient schriftelijk te gebeuren bij onze afdeling Planning & Advies en kan met één van de onderstaande formulieren. U mag uw wijzigingsverzoek ook per e-mail bij ons indienen via planning@2samen.nl.