background-header
background-content

U bent hier

Zorgen over kinderen

Het kan zijn dat uw kind door gedrag, handicap, of ontwikkelingsachterstand extra zorg nodig heeft. Als dit van tevoren bekend is, is het belangrijk dit bij de aanmelding aan te geven, zodat wij kunnen overleggen of plaatsing mogelijk is en hoe dit in zijn werk gaat.

Wanneer de ontwikkeling van uw kind niet zo voorspoedig verloopt, zal onze groepsleiding hierover met u overleggen. In overleg met u bepalen we de aanpak om ontwikkeling van uw kind gericht te stimuleren. 

Wij zullen er alles aan doen om uw kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Wanneer dit binnen de mogelijkheden van 2Samen niet te realiseren is, adviseren wij u in het zoeken naar andere opvangmogelijkheden. 

Kindermishandeling

Het kan voorkomen dat er zorgen zijn om een kind, waarbij er vermoedens zijn van kindermishandeling. Kinderopvang 2Samen gaat zeer zorgvuldig om met dergelijke situaties. Wij streven naar een open sfeer en open houding om dergelijke zorgen of klachten te bespreken. 

In het belang van het kind hebben de medewerkers van 2Samen een meldingsplicht om vermoedens van kindermishandeling kenbaar te maken. Als er sprake is van ernstige vermoedens kan contact worden opgenomen met het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling).

Het kan ook voorkomen dat een ouder zich zorgen maakt over de manier waarop een pedagogisch medewerker met zijn/haar kind of andere kinderen op de groep omgaat. Het is belangrijk dat deze zorgen worden besproken met de betrokkene en de leidinggevende van het kindercentrum.

Kinderopvang 2Samen heeft procedures waarin de stappen beschreven staan die bij (dergelijke) zorgen of vermoedens worden genomen. Deze procedures kunt u opvragen bij de leidinggevende van het kindercentrum.  

Klachtenfolder

Kinderopvang 2Samen heeft ook een Klachtenfolder, die elke ouder bij het intakegesprek ontvangt, waarin de algemene klachtenprocedure is beschreven. U kunt deze folder opvragen bij de leidinggevende van het kindercentrum of hieronder downloaden. Kinderopvang 2Samen is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.