background-header
background-content

U bent hier

Ziekte & medicijnen

Kinderopvang 2Samen heeft algemene richtlijnen voor wanneer kinderen ziek of niet zo lekker zijn. Ons handelen verschilt per situatie en is vooral afhankelijk van hoe uw kind zich voelt. Een kind kan bijvoorbeeld koorts hebben en tegelijkertijd net zo vrolijk spelen als anders. Het kan ook zo zijn dat een kind geen koorts heeft, maar toch 'hangerig' is en duidelijk niet lekker in zijn/haar vel zit.

Wanneer wij twijfelen of uw kind wel of niet iets onder de leden heeft, dan bellen wij u altijd even om te overleggen wat er aan de hand zou kunnen zijn. In enkele gevallen zullen wij u vragen of u uw kind eerder kunt komen ophalen. In een volle groep kunnen wij hem/haar namelijk niet altijd die aandacht geven die op dat moment nodig is. Wij proberen om uw kind, ook wanneer het ziek is, zo goed mogelijk te verzorgen. In geval van een besmettelijke ziekte of infectie houden wij de richtlijnen aan van 2Samen en de GGD.

Medicijnen

Wij mogen uw kind geen medicijnen geven. De voornaamste reden hiervoor is dat wij geen uitgebreide medische kennis hebben en niet volledig kunnen inschatten wat er aan de hand is met uw kind. Bij (hoge) koorts geven wij ook geen paracetamol of zetpillen. De koorts zou dan worden onderdrukt en daardoor zouden symptomen van een eventuele onderliggende (ernstigere) aandoening niet door ons of door een huisarts worden herkend. 

Wanneer uw kind afhankelijk is van medicijnen of bij acute problemen medicijnen nodig heeft (bijv. benauwdheid als gevolg van astma), dan mogen wij deze wèl toedienen. Voorwaarde hierbij is wel dat u aan de pedagogisch medewerkers nauwkeurige instructies geeft over de toediening. Hierover maken we graag specifieke afspraken tijdens het kennismakingsgesprek.

Voor meer informatie over ‘Zieke kinderen en medicijngebruik’ kunt u op het kindercentrum vragen naar een uitdraai uit het kwaliteitshandboek van Kinderopvang 2Samen.

Toelatingsbeleid ongevaccineerde kinderen

Om groepsimmuniteit zoveel mogelijk te waarborgen, plaatsen wij maximaal 1 ongevaccineerde baby en nooit meer dan 5% ongevaccineerde kinderen per kindercentrum. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. 

Hoofdluis

Omdat hoofdluis vaak voorkomt en wij hier veel vragen over krijgen, staan wij bij dit onderwerp
graag even stil.

Iedereen kan hoofdluis krijgen. Aanwezigheid van luizen betekent niet dat de betreffende persoon onhygiënisch is. Wanneer u hoofdluis bij uw kind ontdekt, verwachten wij hierover bericht. Als wij hoofdluis bij uw kind constateren, informeren wij u. Direct ophalen is niet nodig. Ook de ouders van de andere kinderen van de groep zullen wij informeren, zodat ook zij hun kind(eren) kunnen controleren op hoofdluis. Een kind met hoofdluis moet thuis zo snel mogelijk worden behandeld. Een grondige wasbeurt van kleren, mutsen, knuffelbeesten, helmen en beddengoed is ook nodig, zo ook een goede stofzuigbeurt van zit/speel- en slaapkamers. Tevens moeten de andere gezinsleden ook op hoofdluis worden gecontroleerd. Op locatie treffen wij maatregelen om de mogelijkheid tot besmetting te beperken. Uw kind is na de behandeling van de hoofdluis, uiteraard weer van harte welkom! 

Mocht u moeite hebben bij de bestrijding, dan kunt u voor extra advies bij de GGD terecht. 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u via onderstaande link.