background-header
background-content

U bent hier

Voor ieder kind

Kinderopvang voor iedereen

In de kinderopvang leren kinderen sociale vaardigheden en stimuleren we diverse ontwikkelingsgebieden (onder andere taal en de motoriek) extra. Daar hebben kinderen een leven lang profijt van. Sociaal gedrag begint met samen leren spelen en delen, samen leuke dingen doen en samen plezier hebben. Zelfvertrouwen bouwt een kind onder andere op door te ontdekken waar hij/zij goed in is, door talenten te ontdekken. Daar bieden we dan ook alle ruimte toe. Medewerkers van 2Samen verdiepen zich in de wereld van het kind en sluiten met hun aanbod naadloos aan op zijn/haar ontwikkelingsbehoefte. Met veel liefde en persoonlijke aandacht. Uiteraard overleggen we goed met u: we willen het opvoeden samen doen, u zoveel mogelijk ondersteunen om werk en de zorg voor uw kind te combineren én bovenal uw kind een fantastische tijd laten beleven.

Wij bieden kinderen een liefdevolle en veilige omgeving, waar ze mogen en durven ontdekken. Zo helpen we kinderen op weg naar steeds een beetje meer zelfstandigheid. Onze kinderopvang staat open voor alle kinderen ongeacht klasse, sekse en etniciteit. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd, professioneel en toegewijd; ze werken met veel gevoel en gezond verstand en bieden zowel veiligheid als uitdaging. Als maatschappelijk ondernemer investeren wij eventuele rendementen in de kwaliteit van onze kinderopvang én nemen we medeverantwoordelijkheid voor de toekomst van de kinderen door te investeren in duurzaamheid.

2Samen biedt pedagogisch, verantwoorde en vernieuwende kinderopvang die leuk en aantrekkelijk is voor kinderen van
0-13 jaar en elementen aanreikt voor een goede startpositie in de maatschappij. 

Onze visie is gebaseerd op een gedegen pedagogisch beleidsplan, zodat het niet bij ‘mooie woorden’ blijft. U kunt ervan opaan dat uw kind bij ons in goede handen is.

Wij hopen u en uw kind(eren) binnenkort te mogen begroeten in onze kindercentra in Den Haag, Monster of Naaldwijk.