background-header
background-content

U bent hier

Veiligheid

Waar het uw kind betreft, neemt u vanzelfsprekend geen risico’s. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zeker weet dat u uw kind met een gerust hart aan ons kunt toevertrouwen. 

TOKIN-inspecties

Kinderopvang 2Samen voldoet aan de wettelijk gestelde veiligheids- en hygiëne-eisen. TOKIN, de afdeling Toezicht op Kinderopvang van de GGD Jeugdgezondheidszorg controleert de centra periodiek aan de hand van de regelgeving die voortvloeit uit de Wet kinderopvang. Onze centra zijn formeel geregistreerd bij de gemeente Den Haag. De inspectierapporten van onze kindercentra treft u aan op zowel de locatiepagina's onder centra, als op het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Controle door brandweer en VWA

Ook de brandweer stelt strenge eisen op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid. Al onze kindercentra voldoen aan de regels vanuit de Wet Kinderopvang en overige wet- en regelgeving en beschikken daarnaast over ontruimingsplannen die regelmatig worden geoefend. 

Verder toetst de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) regelmatig de centra op het gebied van voedsel en hygiëne. De VWA handhaaft de eisen die gesteld worden aan de inrichting.

Risico-inventarisatie

Jaarlijks houdt Kinderopvang 2Samen een risico-inventarisatie op alle kindercentra. Zo krijgen wij inzicht in de mogelijke risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid en kunnen wij maatregelen treffen om de risico's zo veel mogelijk te beperken. Wij maken daarbij gebruik van risico-inventarisatiemodellen van de Stichting Consument en Veiligheid en het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid. De risico-inventarisatie wordt voorgelegd aan de oudercommissie en is openbaar. U kunt de verslagen inzien op het kindercentrum van uw kind. 

Gecertificeerd

Kinderopvang 2Samen heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat sinds 2004 HKZ-gecertificeerd is. Jaarlijks wordt ons kwaliteitsmanagementsysteem door een certificerende organisatie getoets. Wij stellen hogen eisen aan de kwaliteit van onze zorg. Deze blik van buitenaf op onze interne processen stellen wij daarom zeer op prijs.