background-header
background-content

U bent hier

Samen met u

2Samen streeft naar een regelmatig contact met alle ouders. Goed overleg over wat uw kind nodig heeft, vinden we erg belangrijk. Maar ook uw mening over de gang van zaken op het centrum van uw kind waarderen we zeer. Met ideeën kunt u altijd terecht bij de locatiecoördinator van het centrum van uw kind. Alleen met uw input kunnen we onze dienstverlening volledig op uw wensen aanpassen. Wilt u meer doen? Dan bent u van harte welkom in de oudercommisie of klantenraad.

Oudercommissie

Ieder kindercentrum heeft een oudercommissie. Via deze oudercommissies blijven we goed op de hoogte van de wensen van ouders en streven we ernaar om onze dienstverlening zoveel mogelijk op de specifieke wensen van ouders in uw kindercentrum aan te passen.

Leden van de oudercommissie behartigen het belang van de ouders en kinderen en bevorderen een goede relatie  met het personeel van het kindercentrum

Klantenraad

De Klantenraad onderhoudt namens de oudercommissies intensief contact met het bestuur van 2Samen. De klantenraad oefent invloed uit op het beleid van 2Samen.