background-header
background-content

U bent hier

Organisatie

2Samen heeft zo'n 60 kindercentra (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang) in Den Haag, Monster en Naaldwijk. Er bevindt zich altijd wel een kindercentrum bij u in de buurt. De namen van onze kindercentra beginnen allemaal met een '2' en zijn zo goed herkenbaar als onderdeel van 2Samen. 

Persoonlijk en betrokken

De dagelijkse coördinatie van het centrum van uw kind is in handen van een locatiecoördinator. Hij/zij is voor ouders een belangrijk aanspreekpunt en draagt zorg voor veel coördinerende- en regeltaken van het kindercentrum. U zult ook veel contact hebben met de pedagogisch medewerkers van de groep van uw kind, zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen in hun groep. Zo houden we onze opvang kleinschalig en persoonlijk. In samenspraak met de oudercommissies proberen we ons aanbod zo goed mogelijk op uw wensen aan te passen.

De pedagogisch medewerkers en locatiecoördinator zorgen voor een goede dagelijkse overdracht, zodat u altijd weet hoe het met uw kind is gegaan en wat hij /zij heeft gedaan. Pedagogisch medewerkers bij 2Samen zijn minimaal in het bezit van een diploma MBO-SPW kwalificatieniveau 3. Op al onze kindercentra is altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een erkend EHBO-diploma. 

De locatiecoördinator en pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door een unitmanager die integraal verantwoordelijk is voor één groot of meerdere kleine centra (een unit). Medewerkers van onze locaties worden vanuit het hoofdkantoor centraal ondersteund, onder andere met pedagogisch advies, trainingen, communicatieadvies, facilitaire zaken en met leuke ontwikkelingsgerichte activiteiten en/of workshops voor de kinderen.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De directeur van 2Samen is tevens Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat 2Samen handelt overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de statuten van 2Samen.

KvK Haaglanden 27179025