background-header
background-content

Web-tv

Alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen van 2Samen hebben een e-learningtraject van drie jaar gevolgd, waarbij zij zich professioneel verdiept hebben in belangrijke pedagogische thema’s die kenmerkend zijn in de kinderopvang. Onder de naam Web-TV zijn twaalf scholingsmodules uitgegeven, waarin het toonaangevende boek 'Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar' centraal staat. Dit boek helpt medewerkers van kindercentra in de verzorging, begeleiding en opvoeding van kinderen.

De twaalf scholingsmodules zijn:

 • Pedagogische basisprincipes
 • Inrichting en ruimtegebruik
 • Bewegen en zintuiglijk ervaren  
 • Wennen, begroeten en afscheid nemen
 • Ordenen, meten en rekenen
 • Natuur en fysieke omgeving
 • Taal en communicatie
 • Eten en drinken  
 • Overgangsmomenten en dagritme 
 • Verschonen, zindelijk worden en slapen 
 • Expressie 
 • Samen spelen en samen leven 

Elke aflevering maakten de pedagogisch medewerkers kennis met een gastdeskundige, geïntroduceerd en geïnterviewd door Elly Singer, auteur en projectleider van het Pedagogisch Kader. Een module bevat veel videomateriaal, kennistoetsen en en schat aan informatie uit het tijdschrift kinderopvang. 

Pedagogisch medewerkers volgden de modules individueel via internet. Onder leiding van de unitmanager behandelden pedagogisch medewerkers de opgedane kennis daarna groepsgewijs in het team en maakten praktijkopdrachten. Zo komt het geleerde direct ten goede van uw kind.

Web-TV is een opleidingsconcept, ontwikkeld door de Kinderopvang Academie en Vakblad Kinderopvang en wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Ruim 600 pedagogisch medewerkers van 2Samen bekeken jaarlijks vier scholingsmodules van Web-TV.