background-header
background-content

U bent hier

Voorschoolse educatie

Voor extra stimulering van de ontwikkeling van kinderen werken wij bij een aantal kindercentra met een voor- en vroegschools educatieprogramma (VVE). Deze programma’s beginnen in een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en lopen door tot in groep 1 van de basisschool, waarbij kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s die speels zijn opgebouwd. Hiervoor ontvangen wij subsidie van de gemeente, die hiermee de ontwikkelingskansen van kinderen wil vergroten, met name daar waar sprake is van (mogelijke) achterstandssituaties. 

Voorschoolprogramma 

Kinderen die met een taal- of rekenachterstand aan de basisschool beginnen, hebben daar vaak hun hele schooltijd last van. Ons VVE-programma Puk & Ko kent een gestructureerde leerzame aanpak, dat de basis legt voor een succesvolle start van het basisonderwijs. Dit onderdeel is speciaal voor de voorschoolse educatie van peuters (2½ tot 4-jarigen). Het programma Puk & Ko is een thematische werkwijze, waarin de pedagogisch medewerkers spelenderwijs samen met de kinderen, regelmatig leuke en leerzame spelactiviteiten uitvoeren. Het accent ligt op het stimuleren van taal, denken en sociale vaardigheden. Bij het programma hoort ook de pop Puk. Hij is een vriendje van de kinderen. Puk speelt mee, praat en stimuleert de kinderen tot nadenken. Hij leest mee in prentenboeken, troost en mag logeren bij de kinderen.

VVE bij 2Samen

2Samen heeft twee peuterspeelzalen, waar het VVE-programma Puk & Ko wordt uitgevoerd:

  • 2Acrobaten (Morgenstond):  werkt samen met de Nutsschool Morgenstond  
  • 2Lakeien (Bezuidenhout):  werkt samen met de Liduinabasisschool

Daarnaast heeft 2Samen een aantal groepen op kinderdagverblijven, waar het VVE-programma Puk & Ko wordt gebruikt.

Peuters die geplaatst zijn bij één van deze VVE-peuterspeelzalen komen vier dagdelen en zijn minstens 2½ jaar oud, dat zijn voorwaarden van de gemeente. Vier dagdelen zijn nodig, zodat de kinderen voldoende aandacht krijgen en in de volle breedte van het programma kunnen genieten. Er zijn twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig, die met uw peuter spelen en werken aan de hand van Puk & Ko. 

Een VVE-programma kan uitkomst bieden voor kinderen met een taal- of rekenachterstand, doordat hun kansen op een goede schoolloopbaan en maatschappelijke carrière worden vergroot. Naast dit gesubsidieerde traject werken bij 2Samen ook nog zo'n 25 peutergroepen met de materialen van Puk & Ko: de pop, het activiteitenboek, de voorleesboeken en CD's. In deze groepen kiezen de pedagogisch medewerkers aansprekende thema's, zoals ‘Hoera, een baby!’ of ‘Eet smakelijk!’. Zij zijn niet gebonden aan vier dagdelen, en doen ongeveer een maand over een thema.

Bekijk hieronder het animatiefilmpje over de voorschool in Den Haag:

Voor meer informatie over VVE en Puk & Ko kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling Planning & Advies, via telefoon: 070-3385500 of via e-mail: planning@2samen.nl.