background-header
background-content

U bent hier

Veelgestelde vragen

Vragen over het aanmelding en de plaatsing van uw kind(eren)
1. Mag ik mijn ongeboren kind al aanmelden en hoe doe ik dat?
2. Van kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang, hoe werkt dat?
3. Hoe lang is de wachttijd voor mijn kind?

Vragen over ons opvangaanbod
4. Wat zijn de openingstijden en sluitingsdagen?
5. Hoe berekent 2Samen het aantal opvanguren?
6. Waarom hanteert 2Samen vastgestelde vakantieweken bij afname van een opvangpakket?
7. Waarom hanteert 2Samen een minimale afname van één jaar bij de kleinere opvangpakketten?
8. Waarom is het 40-weken-pakket in de dagopvang (kdv) niet mogelijk?

Vragen over kinderopvangtoeslag
9. Ik verricht onbetaald werk (bijvoorbeeld als vrijwilliger). Kom ik voor toeslag in aanmerking?
10. Hoe vraag ik mijn tegemoetkoming van de overheid aan?
11. Welke kinderopvang komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
12. Waar vind ik het registratienummer uit het Landelijk Register (LRK) van een kindercentrum?
13. Behoud ik na ontslag recht op kinderopvangtoeslag?

Overige vragen
14. Wanneer wordt er gefactureerd?
15. Kan ik parkeren bij het hoofdkantoor van 2Samen, Laan van Meerdervoort 70?
16. Hoe zeg ik mijn plaatsing (gedeeltelijk) op?

1. Mag ik mijn ongeboren kind al aanmelden en hoe doe ik dat?

Aanmelden voor hele of halve dagopvang is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is. Aanmelden is gratis en kan:
- via onze website (via de link rechts, boven aan elke pagina);
- telefonisch (070 338 55 00). De medewerkers van Planning & Advies helpen u graag verder;
- via het informatiepakket, dat u op onze kindercentra aantreft of bij het hoofdkantoor kunt opvragen.
Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons een inschrijfbevestiging. De bevestiging is ook ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens.

2. Van kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang, hoe werkt dat?

Voor een plaatsing in de buitenschoolse opvang is een aparte inschrijving vereist. Uw kind stroomt dus niet automatisch door van het kindercentrum of de peuterspeelzaal naar de BSO. Dit kan ook niet omdat de afdeling Planning & Advies natuurlijk niet weet naar welke basisschool uw kind zal gaan. Rond de derde verjaardag van uw kind krijgt u, als extra service, de vraag voorgelegd of u uw kind gebruik wilt laten maken van de BSO bij 2Samen. Indien gewenst kunt u zich hiervoor inschrijven. U mag uw kind overigens ook eerder inschrijven. De schoolkeuze die u maakt is uiteraard bepalend voor uw mogelijkheden bij 2Samen. 2Samen onderhoudt een samenwerkingsrelatie met ongeveer 80 basisscholen in Den Haag, Naaldwijk en Monster. Wist u trouwens dat wij een van de meest complete activiteitenprogramma's bieden in regio Haaglanden? U bent vanzelfsprekend van harte welkom om eens sfeer te komen proeven bij een van onze bso's.

3. Hoe lang is de wachttijd voor mijn kind

Het is voor ons zeer lastig om aan te geven hoe lang u op de wachtlijst moet staan, voordat u in aanmerking komt voor een plaatsing. Dit hangt van zoveel factoren af, dat een goed antwoord vaak niet te geven is. Voor hoeveel dagen en op welke dagen wenst u opvang? Naar welke locatie(s) gaat uw belangstelling uit? Betreft het een locatie waar veel broertjes en zusjes op de wachtlijst staan (of nog komen te staan) die conform ons voorrangsbeleid eerder aan de beurt komen? Wellicht gaan er op korte termijn ouders verhuizen waardoor er sneller dan verwacht weer plekken vrij komen… Dit zijn allemaal zaken die hierop van invloed zijn. Aanmeldingen komen op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst en worden tevens in deze volgorde behandeld. Maar dit betekent niet dat ouders die zich eerder hebben ingeschreven op een bepaald kindercentrum daar ook per definitie eerder worden geplaatst dan kinderen die zich later voor dat centrum hebben aangemeld; het kan voorkomen dat een kind dat later is aangemeld eerder wordt geplaatst omdat het net andere dagen nodig heeft of een eerdere ingangsdatum wenst. Bovendien streeft 2Samen naar een evenwichtige leeftijdsopbouw in de diverse groepen, waardoor de doorstroom geleidelijk kan verlopen, waardoor het ook kan voorkomen, dat er soms van de volgorde van aanmelding wordt afgeweken. Plaatsing op woensdag en vrijdag kan op vele centra sneller dan op maandag, dinsdag of donderdag, ook dit is van invloed. Bovendien hanteert 2Samen een voorrangsbeleid (meer hierover kunt u nalezen in ons plaatsingsbeleid). Herhaaldelijk contact met onze afdeling Planning & Advies is niet van invloed op uw plaats op de wachtlijst. Door de centrale coördinatie is het in ieder geval mogelijk om alle beschikbare plaatsen zo optimaal mogelijk te benutten en zoveel ouders als mogelijk is op een goede manier van dienst te zijn.

4. Wat zijn de openingstijden en sluitingsdagen?

Onze kindercentra zijn standaard geopend van 7.30 - 18.00 uur en in Monster vanaf 7.00 uur. Sommige van onze centra, zoals 2In de Wolken en 2In 't Veld hanteren verlengde openingstijden in de ochtend en/of middag. Veel van onze bso's bieden voorschoolse opvang. De specifieke openingstijden per centrum vindt u links onderaan de betreffende locatiepagina's. Onze kindercentra zijn het hele jaar geopend behalve tijdens de nationale gedenk- en feestdagen. Op 5, 24 en 31 december gaan onze kindercentra 2 uurtjes eerder dicht, zodat ook onze medewerkers voor alle festiviteiten op tijd thuis kunnen zijn. De sluitingsdagen vindt u terug in ons huisreglement. Ook vindt u de data terug op de sluitingsdagenposter, die op ieder kindercentrum hangt. Kiest u voor een kleiner opvangpakket, dan hebt u vanzelfsprekend te maken met vooraf vastgestelde sluititingsweken.

5. Hoe berekent 2Samen het aantal opvanguren?

Bij deze berekening gaat 2Samen uit van het aantal opvanguren dat in een kalenderjaar kan worden afgenomen. Dit aantal opvanguren wordt vervolgens door 12 gedeeld om zodoende op een gemiddeld maandtarief uit te komen. In de bso, berekenen wij opvanguren vanaf het tijdstip waarop de eerste groepen uitkomen (meestal de onderbouw) van de scholen waarmee wij samenwerken. Wilt u hier meer van weten, belt u ons gerust!

6. Waarom vastgestelde vakantieweken bij afname van een opvangpakket?

Om het voor ouders en medewerkers overzichtelijk te houden, hebben wij de vakantieweken bij de kleinere opvangpakketten vastgesteld. De redenen hiervoor zijn eenvoudig. Continuïteit is belangrijk voor kinderen. Wij streven daarom naar zoveel mogelijk vaste gezichten. Dit lukt ons beter bij vastgestelde vakantieweken, omdat we onze medewerkers dan ruim vooruit kunnen inplannen. Daarnaast willen wij dat onze pedagogisch medewerkers overdag vooral bezig zijn met de kinderen, en niet met het bijhouden van lijsten. Ook bij haal- en brengmomenten hebben wij het met u liever over hoe uw kind de dag heeft beleefd dan over het eventueel, soms meerdere malen, verschuiven van uw opvangweken. In het verleden is gebleken dat het vrijlaten van de opvangvrije weken voor alle partijen verwarrend is en een veel te grote administratieve belasting oplevert. Het kwaliteitsverlies, dat hier het gevolg van is, vinden wij, als kwaliteitsspeler, niet acceptabel.

7. Minimale afname van één jaar bij kleinere opvangpakketten

Zoals de Belastingdienst dat ook doet, hanteren wij maandelijks hetzelfde aantal opvanguren, ook al nemen ouders elke maand feitelijk een ander aantal opvanguren af: de maand februari bijvoorbeeld is korter dan de maand mei, en in augustus nemen ouders in de bso meer uren af (i.v.m. schoolvakantie-dagen) dan in bijvoorbeeld september, een maand zonder schoolvakantie-dagen. Alle opvanguren in een jaar, delen wij door 12 maanden. Hieruit vloeit een gelijkblijvend aantal opvanguren en tarief per maand uit. Als ouders bepaalde pakketten minder dan een jaar afnemen, dan klopt het bedrag vaak niet meer wat wij bij hen in rekening brengen. Voorbeeld:
  - Een ouder neemt een 12-weken-vakantieopvangpakket af van 1 juli t/m 30 september (3 maanden);
  - Zijn of haar kind komt gedurende de hele zomervakantie (= 6 weken). 
Dit kind heeft de helft van de opvang waar het recht op heeft genoten, terwijl daar 50% te weinig voor is betaald. In dit voorbeeld betaalt ouder immers slechts 3 maanden opvang, terwijl deze ouders 6 maanden zou moeten betalen (nl. de helft). Het tarief is immers over 12 gelijke termijnen verdeeld. 
Daarom hanteren wij in principe een minimale afname van één jaar voor de kleinere opvangpakketten. 
Deze methodiek geldt overigens ook bij een vermindering van dagen.

8. Waarom geen 40-weken-pakket in de dagopvang?

In de dagopvang bieden wij geen 40-weken-pakket aan. Dat is niet voor niets: jonge kinderen hebben vaker last van steeds wisselende omgevingen. Bij een 40-weken-pakket zijn jonge kinderen er te vaak en te lang uit, waardoor zij telkens weer moeten wennen aan de kinderen in de groep en aan de leiding. Continuïteit is erg belangrijk, zeker bij deze leeftijdscategorie.

9. Ik verricht onbetaald werk, kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Nee, helaas niet.

10. Hoe vraag ik mijn tegemoetkoming van de overheid aan?

Het antwoord op deze vraag leest u hier.

11. Welke kinderopvang geeft recht op toeslag?

Gemeenten zijn verplicht een registratie bij te houden van de erkende kinderopvangcentra binnen hun grenzen. Ouders komen alleen in aanmerking voor een bijdrage van de overheid als hun kind(eren) worden opgevangen bij een geregistreerd kinderopvangcentrum of gastouderbureau. Als klant van 2Samen hoeft u zich geen zorgen te maken: al onze kindercentra zijn geregistreerd.

12. Waar kan ik het registratienummer (LRK) van mijn kindercentrum vinden?

De registratienummers van onze kindercentra vindt u in het landelijk register kinderopvang én op deze website onder de knop Centra. Klik op het centrum van uw keuze en u treft links onderaan aan het juist registratienummer aan. LET OP: wij adviseren u altijd het LRK zelf nog even te controleren in het register. Een tikfoutje is snel gemaakt!

13. Behoud ik na ontslag recht op kinderopvangtoeslag?

Ja, gedurende een periode van 6 maanden behoudt u bij ontslag recht op kinderopvangtoeslag. Deze termijn is tijdelijk verlengd van 3 naar 6 maanden. Door deze termijnverlenging kunnen ouders bij hun zoektocht naar een nieuwe baan makkelijker gebruikmaken van kinderopvang en hebben daardoor de tijd om te solliciteren. In 2018 wordt deze termijn teruggedraaid naar 3 maanden.

14. Wanneer wordt er gefactureerd?

Betalingen geschieden vooruit. Facturatie vindt maandelijks plaats tussen de 21ste en de 24ste van de maand.

15. Is er parkeergelegenheid bij het hoofdkantoor van 2Samen?

2Samen beschikt niet over eigen parkeerplaatsen. Voor het hoofdkantoor is alleen betaald parkeren, maar op en rond de Groot Hertoginnelaan kunt u vrij parkeren.

16. Hoe zeg ik mijn plaatsing (gedeeltelijk) op?

(Gedeeltelijk) Opzeggen doet u schriftelijk (per post of e-mail) t.a.v. de afdeling Planning & Advies. Houdt u rekening met 1 maand opzegtermijn!