background-header
background-content

U bent hier

Tussenschoolse opvang

In samenwerking met verschillende basisscholen in Den Haag en Monster heeft Kinderopvang 2Samen de stichting 'Broodje Samen' opgericht. Zij verzorgen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de tussenschoolse opvang (tso) in de school. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. De medewerkers van Broodje Samen, veelal vrijwilligers, zorgen tijdens de overblijf voor de kinderen.

Bij de volgende basisscholen wordt de overblijf door Broodje Samen verzorgd: 

A.M.G. Schmidtschool (Hoornbeekstraat) samenwerking met 2Vikingen
A.M.G. Schmidtschool (J.de Graefflaan)samenwerking met 2Zeerovers
Ds. W.E. Den Hertogschoolsamenwerking met 2Dolfijnen
Ds. D.J. Karresschoolsamenwerking met 2Torentjes
P.C. Leyenburgschoolsamenwerking met 2Burchten
Koos Meindertsschoolsamenwerking met 2Bevers

Inschrijving 

U kunt zich bij ons aanmelden voor de tso door middel van onderstaand aanmeldingsformulier. Deze formulieren liggen ook voor u klaar bij de administratie van de basisschool.
Na inschrijving ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken die wij met u maken, waaronder de dagen waarop uw kind(eren) zal/zullen worden opgevangen. Bij plaatsing is een aantal regels van toepassing. Deze zijn gevat in een tweetal documenten; ons huisreglement en het overblijfprotocol, beide hieronder te vinden. Door het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst, tekent u ook gelijk voor het overblijfprotocol en het huisreglement.

Extra dagen en strippenkaart

Het is altijd mogelijk om incidenteel een dag extra tso af te nemen. Een extra tso-dag wordt later in rekening gebracht. Aanvragen verlopen via de tso-coördinator. 
Ouders die hun kind slechts sporadisch gebruik willen laten maken van tso, kunnen dat doen aan de hand van een strippenkaart. Ouders kunnen ook hiervoor terecht bij de tso-coördinator. De strippenkaart dient contant te worden afgerekend. De eerste keer dat een ouder een strippenkaart aanschaft dient hij of zij een verklaring te ondertekenen dat hij of zij akkoord gaat met het overblijfprotocol en het huisreglement. 

Kosten

De maandtarieven (prijspeil 2018) voor Broodje Samen zijn:

1 dag €  7,15
2 dagen € 14,30
3 dagen € 21,45
4 dagen € 28,60 

De maand waarin de meeste vakantieweken vallen, wordt niet gefactureerd. Bij incidentele afname per strippenkaart betaalt u € 2,60 per keer. U bent dus goedkoper uit met een contract.
Voor de TSO bij de Leyenburgschool gelden andere tarieven.