background-header
background-content

U bent hier

Samenwerking met scholen

Kinderopvang 2Samen werkt samen met meer dan de helft van de scholen in Den Haag, Naaldwijk en Monster aan de ontwikkeling van kinderen. Die samenwerking wordt ieder jaar intensiever: kinderopvang en onderwijs groeien steeds meer naar elkaar toe.

Bij sommige scholen ontstaan (integrale) kindcentra in gezamenlijke accommodaties waarin we voor kinderen van 0 tot12 jaar een samenhangend aanbod bieden, gebaseerd op een gedeelde pedagogisch-didactische visie met aandacht voor een doorgaande ontwikkellijn. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers gaan steeds meer als één team functioneren. 

        

Kinderen krijgen in een (integraal) kindcentrum onderwijs én opvang aangeboden: inspannen en ontspannen zijn met elkaar verweven. Dat is belangrijk want kinderen ontwikkelen zich de hele dag. Juist ook op de informele leermomenten.

Al tien jaar ontwikkelen we daarom vanuit de afdeling KICKS dagarrangementen voor het onderwijs. Daarmee dragen we bij aan een betere aansluiting tussen opvang en onderwijs en bieden we een innovatief activiteitenprogramma dat is gericht op de vaardigheden die kinderen later nodig hebben.

  

Meer informatie over KICKS en het aanbod voor scholen.