background-header
background-content

U bent hier

Ouderbetrokkenheid

Bij Kinderopvang 2Samen hechten we veel waarde aan een hoge ouderbetrokkenheid. Van de wenperiode tot de dagelijkse overdracht en ouderavonden. Wij vertellen u graag over de belevenissen en ontwikkeling van uw kind. U kunt dan makkelijker ingaan op wat hij/zij bij ons leert en meemaakt. Desgewenst geven we spelideeën, tips voor prentenboekjes, versjes en liedjes om thuis mee verder te gaan. We vinden het ook fijn als u het ons laat weten hoe het thuis gaat zodat we daar rekening mee kunnen houden. Bijzondere wensen, vernemen we dan ook graag! 

Misschien wilt u wel meer: een keertje voorlezen, een instrument komen bespelen, meehelpen bij feesten en uitstapjes, of deelnemen in de oudercommissie of klantenraad. U bent van harte welkom. 

Omdat 2Samen wil inspelen op de behoeften van ouders en kinderen kan het aanbod per kindercentrum verschillen. U kunt hiernaar informeren bij de unitmanager, de locatiecoördinator of de pedagogisch medewerker van uw groep. Maak gerust uw wensen kenbaar.

Familiemuur

De ‘familiemuur’, met foto’s van thuis, helpt kinderen bij het wennen en afscheid nemen. Zeker als het kinderdagverblijf nog nieuw voor hen is. Bovendien zijn de foto’s geregeld aanleiding voor gesprekjes waarmee wij de spraak- en taalontwikkeling stimuleren. Daarnaast hebben kinderen houvast aan de foto’s. Bijvoorbeeld als een kind verdrietig is, kan even naar de foto's worden gekeken als troost.