background-header
background-content

U bent hier

Kinderdagverblijf

Als uw kind naar het kinderdagverblijf gaat, is dat een hele nieuwe stap in uw leven en dat van uw kind. Bij Kinderopvang 2Samen houden wij hier rekening mee. Wij zorgen voor een omgeving waarin u en uw kind zich thuis voelen. Bij het kinderdagverblijf (crèche) houden we net als thuis het ritme van uw baby aan. Eten, slapen en verschonen op het moment dat uw kind daar aan toe is. In samenspraak met u, gaan we naarmate hij/zij ouder wordt naar een dagindeling met vaste momenten voor het eten, slapen, spelen en activiteiten doen. De terugkeer van telkens dezelfde onderdelen op dezelfde tijd geeft uw kind een vertrouwd gevoel. Binnen die vertrouwde basis durven kinderen in onze kinderopvang veilig op onderzoek uit te gaan en nieuwe dingen te leren.

Samen leren en ontwikkelen in het kinderdagverblijf

Naarmate de kinderen ouder worden, groeit onze aanpak mee met hun behoeften. Bij de allerkleinsten gaat het om vertrouwen, veiligheid en leren delen. Bij grotere kinderen leggen we de nadruk op groei van de zelfstandigheid. Naast zelfstandig spelen wil de groepsleiding kinderen leren delen en samenwerken, door gezamenlijk te zingen en te knutselen. Ook gezond bewegen, vinden we ontzettend belangrijk. Daarom organiseren we diverse speelse activiteiten waarin beweging centraal staat.

Bij onze kindercentra kunnen kinderen volop spelen. Er is veilig, verantwoord en uitdagend speelmateriaal voor alle leeftijden, waarmee de ontdekkingsdrang en ontwikkeling wordt gestimuleerd. Uw kind kan onder het wakend oog van de groepsleiding lekker zijn/haar gang gaan. Bij mooi weer gaan de pedagogisch medewerkers met de kinderen naar buiten. Vrijwel alle kindercentra beschikken over een eigen afgeschermde buitenspeelruimte. Steeds vaker met natuurlijke elementen of zelfs natuurtuinen. Ook maken wij regelmatig uitstapjes met de wat oudere kinderen, bijvoorbeeld naar het park, de speeltuin of de kinderboerderij in de buurt.

Groepsgrootte en dagelijkse leiding 

Het maximaal aantal kinderen in een groep (de zogenaamde leidster-kind ratio) is voor de kinderopvang wettelijk vastgelegd in de Beleidsregels kwaliteit van de Wet kinderopvang. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd. Daarnaast speelt voor de maximale groepsgrootte ook de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf een rol. Hieronder ziet u het maximaal aantal kinderen dat dagelijks in een groep wordt opgevangen.

 Babygroep (0 tot 2 jaar)maximaal 9 baby's
 Peutergroep (2 tot 4 jaar)maximaal 14-16 peuters 
 Dreumesgroep (1½ tot 2½ jaar)maximaal 12 dreumesen 
 Verticale groep (0 tot 4 jaar)maximaal 12 kinderen 


Kinderopvang in uw buurt/wijk

Zoek een kinderdagverblijf (crèche) in Den Haag, Naaldwijk en Monster bij u in de buurt.