background-header
background-content

U bent hier

Blog | Ouderbetrokkenheid

Door: Jet van Gaalen (Voorzitter klantenraad)

Partners in kinderopvang: ouderbetrokkenheid bij 2Samen

Een Afrikaans gezegde luidt “it takes a village to raise a child”. Kinderopvang is meer dan de opvang van je kind(eren) terwijl je zelf aan het werk bent. Het is een waardevolle toevoeging aan de ontwikkeling van kinderen. Samen betrokken zijn bij die ontwikkeling maakt dat je kind kan uitgroeien tot het mooie mens dat in hem of haar zit.

Betrokken ouders
Ouderbetrokkenheid bij kinderopvang is haast vanzelfsprekend. De meeste ouders nemen bij het brengen en halen de tijd om even de essentials door te nemen, variërend van “hoe was de nacht?”, tot “ze heeft voor het eerst los gelopen!”.  Ouders zijn betrokken door aanwezig te zijn bij kindgesprekjes, te kijken naar een dansvoorstelling en deel te nemen aan een ouderavond. 

Je kunt gerust stellen dat de kwaliteit van de kinderopvang en daarmee de omgeving waarin je kind zich ontwikkelt, verbetert door hogere ouderbetrokkenheid. Hoe meer ouder en opvang van elkaar weten en op elkaar inspelen hoe meer dit bijdraagt aan een optimale ontwikkeling. 

Actief bijdragen
Ouderparticipatie gaat nog een stap verder dan ouderbetrokkenheid. Bij ouderparticipatie leveren ouders een actieve bijdrage aan de kinderopvang. Dit kan zijn door het verzorgen van eten op het zomerfeest, of door spontaan een techniekles te geven op de bso. 

Vanuit een oudercommissie (oc) kunnen ouders structureel actief bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. De oc behartigt de belangen van ouders en kinderen in gesprek met de unitmanager en locatiecoördinator. 

 

 

Noodzaak van een klantenraad
2Samen is een organisatie met ruim 6o locaties. Veel beleidsonderwerpen gelden niet specifiek voor één locatie, maar worden op het hoofdkantoor uitgewerkt en gelden voor alle locaties. Het is lastig om hierover met alle individuele locaties in gesprek te gaan. Daarom heeft 2Samen een overkoepelende klantenraad. In deze klantenraad zitten vertegenwoordigers van oudercommissies van verschillende locaties. Samen adviseren we het bestuur van 2Samen over onderwerpen als de jaarlijkse tariefsbepaling of aanpassingen aan het beleid. 

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie raken elkaar in de oudercommissies en klantenraad. Met de betrokkenheid van ouders kunnen wij onze vertegenwoordigende rol nog beter uitvoeren. 

Meedenken over voedingsbeleid
Ouders kunnen in contact komen met de klantenraad door deel te nemen aan klankbordgroepen. De eerste klankbordgroep, waarin het voedingsbeleid centraal stond, heeft onlangs plaatsgevonden. Dat was een succes! Er waren zoveel aanmeldingen voor de avond dat we hebben moeten loten. Naast de levendige discussie die aan de eettafel ontstond, kregen we ook via de e-mail goede input van ouders. We zijn zeer verheugd, want alleen zo kunnen we onze vertegenwoordigende rol echt waarmaken.

It takes a village to raise a child, ouders en kinderopvangorganisaties zijn hierbij partners die hetzelfde doel hebben: optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor je kind(eren). 

Lees meer over de klantenraad van 2Samen